Fizibilite

Fizibilite

Sporcu yemeklerinden,diyet yemekleri ve her gün ne pişireceğini söyleyen bir start up hazırlamıştım Karlı bir yatırım olduğunu ticaret odasına izah etmek içinde sunumuma fizibilite raporu koydum…

Fizibilite ye yatırım kararı alırken yatırımcıların, ve karşı tarafların analitik veri ve tablolarla kararın doğruluğunun izahı…. Bu fizibilite çalışmalarının içeriğindeki verilere dayanarak yatırım kararları alınır  uygulamaya geçilir yahut karar iptal edilir çok nadirde olsa bir kere bununla karşılaştım ;yatırım değerlendirilir eksik yanları geliştirilir….

Yatırım kararları alınmadan öncesinde fizibilite yapılması olası zararların görülmesini sağlayabilir. Örneğin Yapı Kimyasaları üzerine bir fabrikanız var;doğa dostu ve enerjiyi koklayan bir makine alacaksınız.. Bu makine almadan önce bir fizibilite çalışması yapmanız sizi çok yukarı taşır rakipleriniz arasında… Fizibilite çalışmaları, yatırımın objektif ve profesyonel açıdan kontrolüdür……

Fizibilite  amacına uygun ve titizlikle hazırlandığı taktirde şirketlerin yönetim kurullarında, teşvik sağlayan kurumlarda, finansman kuruluşlarında veya kamu kurumlarında projenizi temsil eder.

Fizibilite Aşamaları

Fizibilite çalışmaları gerçekleştirilirken şu aşamalarda araştırmaların gerçekleştirilmesi gerekir;

  • Ekonomik Araştırma: Kurulacak sistemin ekonomik açıdan ne kadar karlı, verimli ve mantıklı olduğunun araştırılmasıdır. Bu aşamada ürünün pazarda ne kadar talep göreceği, arz & talep ve pazar payı tahminleri yürütülür.
  • Teknik Araştırma: sistemin, ürünün veya hizmetin üretim süreci aşamalarının tanımlanması, ürünün meydana getirilmesinde kullanılacak teknolojilerin tespitinin yapılması, fabrika tasarımı ve iç yerleşimi gibi konularda yapılan araştırmadır. Ürün hakkında bakım ve onarım olanakları da yine bu alanda araştırılması gereken önemli kriterlerden biridir.
  • Finansal Araştırma: İş için yapılacak yatırımın maliyetleri, döner sermayenin gereksinimlerinin belirlenmesi, gelir ve giderin tahmini olarak belirlenmesidir. Finansman kaynaklarının belirlenmesi ve düzenliliğinin tahmin edilmesi gibi birçok değer finansal araştırma alanında yapılması gereken araştırma çalışmalarıdır.
  • Yasal Araştırma: İşin vergilendirmesi, işletme için ortaya çıkacak yasal sorumluluklar gibi konuların araştırılmasıdır. Şayet ortaya çıkabilecek yasal sorunlar varsa bunların saptanması yasal araştırma aşaması açısından oldukça önemlidir.
  • Örgütsel Araştırma: İş ile ilgili analiz, bölümleme, uzmanlaşma, yetkiler ve sorumlulukların dağıtımı, iletişim kanallarının kullanılabilirliği ve organizasyon şemasının hazırlanması gibi çalışmalardır[1]

Sonuç olarak,yapacağınız yatırım kararlarında gayrimenkul alım satımı ,fabrikaya mikine techizat alımı ya da ab birliği kosgeb teşvikleri için fizibilite raporu hazırlayarak yatırımınızın olumlu sonuçlanmanıza katkıda bulunabilirim…….