Kobi Koçluğu

Kobi Koçluğu

  • KOBİLER genel olarak kurumsal olan büyük işletmelerle kıyaslandığında argo tabir ile kara düzen ile yönetilir. Kurumsal bir yapıda olmayan KOBİLERİN ömrü çok kısa sürmektedir. Uyguladığı etkin bir yönetim sistemi olmayan KOBİLER de işler genelde patronun ruh haline veya günün sosyal ve ekonomik şartlarına göre şekillenir. KOBİ KOÇU, şirketin daha sağlıklı yönetilmesi, doğru karar verebilme, işlerin sürdürülebilirliğinin yakalanması ve sürekli iyileştirme metodu ile aynı şekilde yapılmasını sağlamak konusunda yardımcı olmaktadır.

  • KOBİ KOÇU, Şirket sahiplerinin önce yaşama amacını ve hayata bakış açılarını keşfetmeleri, bu amaç doğrultusunda şirketlerinin misyon ve vizyonunu belirleyerek bunu çalışanlarına iletme konusunda hizmet vermektedir. Kobi Koçu, şirket sahiplerinin yaşadıkları rutin sıkıntılar içerisinde boğulmaları yerine, bugünden yarını görerek, yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar ile tüm ekibini şirketin vizyon ve misyonuna dahil etmeleri konusunda hizmet verir.

  • Kobi Koçluğu, işverenlerin liderlik becerilerini geliştirerek onlara işverenlik sıfatından çok öte bir vasıfla model olmaları konusunda aşama aşama ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmaktır. Firma sahipleri öğrenecekleri etkili modelleri kullanarak kendi kalitelerini ve şirketin kalitesini artırmanın yanı sıra çalışanların ve müşterilerin kalitesini de artıracaktır. KOBİ’ler iş hayatında ciddi bir pazar payına sahip olmakla birlikte ekonomik krizlerde en çok zarara uğrayan kesimdir. Üzerinde çalışılıp sistematik ve disiplinize edilmiş bir kurum emin adımlarla yarına daha güvenle bakacaktır. Aksi taktirde, çoğu işletme gibi kısa sürede yok olmaya mahkum olacaktır veya kendi sağlığını kaybetme pahasına mücadeleye devam edecektir.